SINDOH D311

Print Speed: 28ppm

Memory: 2G

Scan Speed: 45ipm

Remark: Touch Panel

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin mới từ chúng tôi

en vn